Bienvenue sur le Site de la Technopro  
Ecouter / Listen / Escuchar
Bienvenue sur le Site de la Technopro GSpeech
Livraison Online
Transactions Sécurisées

Technopro Logo Official

eBook / PDF
KMVM
Yon lòt sistèm pou sove Ayiti

Kouman lavi w tap ye si w te konnen tout sa w dwe fè pou w pa repete menm erè lòt moun yo te fè? si w kwè lavi w t ap miyò ebyen liv sa a se pou ou.

Jan otè a pale de li andetay nan liv sa a, li ede nenpòt Ayisyen mete yo nan plas li nan chak sitiyasyon. Li rakonte moman depi lè l te timoun jouk li abouti ak yon pwopozisyon pou tout ayisyen pote kole pou nou sove Ayiti anba lamizè. Otè a eksplike klè avantaj yon lòt sistèm politik k ap bon pou Ayiti. Li pa sèlman pale de sa men li pran devan pou akonpaye tout jèn ayisyen ki vle rèv sa a reyalize pandan li pataje kouman yo dwe prepare tèt yo tou pou bagay ki nwi devlòpman Ayiti yo kaba.

Mouvman KMVM lan se yon bon ti van k ap karese vizaj chak Ayisyen pou l ede nou pran konsyans se nou ki pou chanje peyi nou ak aksyon, konpetans plis volonte menm jan tout lòt nasyon ki devlope yo deside fè l ak tout diyite yo.

.

 eBook KMVM Print PubC

"Mwen pa konn li yon liv 2 fwa, men fwa sa a mwen oblije.

Mwen tankou yon timoun paran l fin rakonte li yon istwa ki tèlman enteresan, li vle tande l yon dezyèm fwa e li mande paran an rakonte l istwa sa a ankò."


Mathilde Payen

eBook / PDF
Avantaj liv sa

  • L'ap sèvi w, kit ou jèn kit ou granmoun
  • Li pataje anpil eksperyans sou lavi ann Ayiti
  • Li pataje eksperyans lavi aletranje (Cuba ak Chili espesyalman)
  • Li trete sijè tankou lanmou ak relasyon fanmi yon fason pou ede jèn ayisyen yo pran bon desizyon
  • Li byen eksplike nouvo sistèm politik KMVM kwè k ap bon pou Aiyit sòti nan lamizè
  • Li fè yon ti kout pye sou pandemi kowonaviris la pou ede ayisyen yo prepare yo pou jan de kriz sa yo
  • An rezime, nenpòt ayisyen ap jwenn kichòy pou gide lavi li nan liv sa.

 

Prix normal: HTG 960

Prix Spécial: HTG 480

Kijan w vle peye?

Infos sur Whatsapp

Technopro Payment solutions 2

Termes et Conditions

Click to listen highlighted text! GSpeech